Obadja Medias integritetspolicy

För oss på Obadja Media är det viktigt att du känner dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter.

På den här sidan läsa mer om följande:

  • Hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med vår verksamhet.
  • Varför vi behöver spara dina uppgifter.
  • Dina rättigheter och möjligheter relaterade till dina personuppgifter och vår kommunikation.

Initiala förtydliganden

  • Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Det kan exempelvis vara din namn, adressuppgifter och e-post.
  • Att ”behandla” personuppgifter innebär att vi sparar, ser över och hanterar dina personuppgifter då vi skickar produkter eller kommunikation till dig.
  • Vi säljer aldrig dina uppgifter vidare till annan organisation eller individ.

Vilka är vi?

Obadja Media är en bifirma till Obadja AB.

Obadja AB
Söderbyvägen 2C
195 60 Arlandastad
Sverige

Vem ansvarar för att dina personuppgifter är skyddade?

Obadja Media ser alltid till att dina uppgifter är skyddade. Vi sparar och hanterar dina data enligt rådande dataskyddsregler. Om du känner dig tveksam eller har frågor om hur vi hanterar dina data är du välkommen att höra av dig till oss.

Varför samlar vi in uppgifter från dig och vad använder vi dem till?

Vi sparar ditt namn, adressuppgifter och e-post för att möjliggöra att skicka produkter och eventuell annan kommunikation till dig.

Hur länge sparar vi din information?

Vi lagrar information så länge du är en kund hos oss, eller så länge tillämplig lagstiftning kräver, t.ex. för redovisningsändamål.

På vilken juridisk grund behandlar vi din data?

Enligt principerna för Dataskyddsförordningen (GDPR), behandlar vi dina data baserat på den juridiska grunden avtal i samband med beställning av våra produkter. Det innebär att det finns ett avvägt och berättigat intresse där behandling av data är nödvändig.

Vi tror att det finns ett berättigat intresse hos våra mottagare att ta del av information som vi skickar ut. För att det ska vara möjligt behöver vi behandla mottagarens data.

Dina rättigheter

Du har rätt att, när om helst, se över uppgifterna vi har sparade om dig och vi har en skyldighet att rätta fel, ej komplett eller missledande information. Du har också rätt att bli helt borttagen ur våra register. Vänligen kontakta oss om du önskar använda denna rättighet.